📣📣📣 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ทักษะที่ช่วยให้คนทำงานสามารถรับมือและเผชิญหน้ากับความกดดัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแข็งแกร่ง “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว” ✏ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน/องค์การที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ นิสิต นักศึกษา และผู้มีความสนใจ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 📌ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม ฟรี‼ (ด่วน! รับจำนวนจำกัด) การสัมมนาวิชาการได้ในระบบออนไลน์ที่ https://registerSeminar.glideapp.io/
Read More
กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 18 เมษายน 2564กดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ ปริญญาโท XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์) https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี...
Read More
ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณาจารย์ และรุ่นพี่เข้าร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ในงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 และในภาคบ่ายมีการจัดเตรียมความพร้อมในการสืบค้นข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ให้กับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)
Read More
สัมมนาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “21st Century Skills Needed”
สัมมนาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "21st Century Skills Needed" วิทยากรโดย คุณมนตรี อชรายุวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Thammasat Association
Read More
สัมมนาในหัวข้อ “21st Century Skills Needs  มองมุมกลับ ปรับความคิด อัพเดทชีวิตให้ทันโลก”
🎉🎉สัมมนาในหัวข้อ🎉🎉 " 21st Century Skills Needs มองมุมกลับ ปรับความคิด อัพเดทชีวิตให้ทันโลก" สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลย >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScntMADsxsq0_9IbphRNCuo4gNtsqYOZKiKbs17XdHt0bhInQ/viewform พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงานสำหรับ 50 ท่านแรก
Read More
Skip to toolbar