ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัสสาขา XH64)  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 24) รอบสอง [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ประกาศลงเว็บผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2562-2.pdf"]  
Read More
ประกาศ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์-รอบสอง.pdf" title="ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)"]
Read More
[pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/XH64256212.pdf" title="ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 (รอบแรก)"] [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/XH64256212-2.pdf" title="2"]
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) รุ่นที่ 24 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/XH6425621.pdf" title="XH642562(1)"]
Read More
สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล
สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "Change for Right Mindset in Digital Age." เปลี่ยนแปลงสู่ 'กรอบความคิดที่ใช่' ในยุคดิจิตอล เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 8.00 - 12.00 น. สถานที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel...
Read More
Skip to toolbar