ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) รุ่นที่ 24 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/XH6425621.pdf" title="XH642562(1)"]
Read More
สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล
สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "Change for Right Mindset in Digital Age." เปลี่ยนแปลงสู่ 'กรอบความคิดที่ใช่' ในยุคดิจิตอล เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 8.00 - 12.00 น. สถานที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel...
Read More
Template: Sticky
This is a sticky post. There are a few things to verify: The sticky post should be distinctly recognizable in some way in comparison to normal posts. You can style the .sticky...
Read More