สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล

สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล

สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหัวข้อ “Change for Right Mindset in Digital Age.” เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล


เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 8.00 – 12.00 น.
สถานที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel (รัชดา)

Leave a Reply

Skip to toolbar