ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสคร์
APA
SIOP    ประมวลภาพกิจกรรม

                     ภาพกิจกรรมในปี 2548  

                     ภาพกิจกรรมในปี 2549  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2550  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2551  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2552  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2553  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2554  

                    ภาพกิจกรรมในปี 2555  

                   ภาพกิจกรรมในปี 2556  

                  ภาพกิจกรรมในปี 2557  

                  ภาพกิจกรรมในปี 2558  

                 ภาพกิจกรรมในปี 2559  


โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program