ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสคร์
APA
SIOP
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2558
   
 

สัมมนานิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในหัวข้อ ปลุกพลังความเป็นผู้นำในตัวคุณ


วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ Sky Park อาคารชินวัตร 3

     
 

ปัจฉิมนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี 2558

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

 

 

ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
เวลา 8.30 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

 
   
 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program