ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
Links
ภาควิชาิจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
APA
SIOP

 


สถานที่ติดต่อ
   
 
Address
> โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
 
  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101)
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
   
 
   
Tel
> 0-2561-2522 (สายตรง) , 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101
Fax
> 0-2561-2522
เว็บไซด์
Website
  >
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
 
 
 
Map
>      
            คลิกที่รูปเพื่อขยาย
 

การเดินทางมาที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นั้น สามารถเดินทางมาได้หลายวิธี

การเดินทางมาโดยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีป้ายทั้งที่ด้านประตูถนนวิภาวดี ประตูถนนพหลโยธิน และประตูถนนงามวงศ์วาน 1, 2 โดยรถสาย 4 ลงที่คณะสังคมศาสตร์ และสาย 1,2 ลงที่คณะเกษตร (ซึ่งคณะเกษตรจะอยู่ข้างๆ คณะสังคมศาสตร์)

การเดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสาร 10-15 บาท (แนะนำให้มาลงที่ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร แล้วเดินเลาะมาทางด้านตึกคณะเกษตร)

การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ (ด้านบน)

การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถที่คณะสังคมศาสตร์หรือบัณฑิตวิทยาลัย

 

โึครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-2522, 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 101แฟกซ์ 0-2561-2522

ปรับปรุงล่าสุด :
Copyright@2007 Master of Science in Industrial and Organizational Psychology Special Program