สัมมนา เปลี่ยนแปลงสู่ ‘กรอบความคิดที่ใช่’ ในยุคดิจิตอล
สัมมนาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ "Change for Right Mindset in Digital Age." เปลี่ยนแปลงสู่ 'กรอบความคิดที่ใช่' ในยุคดิจิตอล เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 8.00 - 12.00 น. สถานที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel...
Read More
Skip to toolbar