ประกาศ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ (XH64) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์-รอบสอง.pdf" title="ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)"]
Read More
Skip to toolbar