ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัสสาขา XH64)  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 24) รอบสอง [pdf-embedder url="http://indpsy.soc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/ประกาศลงเว็บผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา2562-2.pdf"]  
Read More
Skip to toolbar