??? ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ทักษะที่ช่วยให้คนทำงานสามารถรับมือและเผชิญหน้ากับความกดดัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแข็งแกร่ง “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว” ✏ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน/องค์การที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ นิสิต นักศึกษา และผู้มีความสนใจ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ?ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม ฟรี‼ (ด่วน! รับจำนวนจำกัด) การสัมมนาวิชาการได้ในระบบออนไลน์ที่ https://registerSeminar.glideapp.io/
Read More
Skip to toolbar