ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1
  วันที่ 19 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2564
  • กดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ ปริญญาโท XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 2. เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดไฟล์) https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/4/003/1/2564/01/1
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิ้ว
  2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
  3. สำเนาปริญญาบัตร
  4. หนังสือรับรองบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) Download แบบฟอร์มด้านล่าง
  5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่หลังจากจบปริญญาตรี Download แบบฟอร์มด้านล่าง ใช้ของหน่วยงานได้
  6. สำเนาบัตรประชาชน
  7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบคะแนนวิชาเรียนและปริญญาบัตร
 3. ค่าสมัคร จำนวน 600 บาท สามารถทำได้สองช่องทางได้แก่
  1. สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  2. สมัครออนไลน์ ชำระเงินทางธนาคารทหารไทย และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-Mail: fsocspn@ku.ac.th Download สำหรับชำระเงินทางธนาคารทหารไทย
 4. การสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบ สค. 3 – 201 (ห้องเพทาย) อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://indpsy.soc.ku.ac.th วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อภาควิชา 0-2561-3480,84 ต่อ 101 มือถือ 089 925 9242 หรือแอดไลน์ QR CODE ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์แอดตาม QR Code

Leave a Reply

Skip to toolbar