📣📣📣 ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ RESILIENCE “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว”

📣📣📣 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
ทักษะที่ช่วยให้คนทำงานสามารถรับมือและเผชิญหน้ากับความกดดัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแข็งแกร่ง “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว”
✏ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน/องค์การที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ นิสิต นักศึกษา และผู้มีความสนใจ
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
📌ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม ฟรี‼ (ด่วน! รับจำนวนจำกัด)
การสัมมนาวิชาการได้ในระบบออนไลน์ที่

https://registerSeminar.glideapp.io/

Leave a Reply

Skip to toolbar