ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting

เวลา 8.45 – 12.30 น.

Leave a Reply

Skip to toolbar