การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567

Link กรอกใบสมัครออนไลน์ รหัสสาขา XH64
รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 – 4 มีนาคม 2567

>>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/310001/5/001/1/2567/01/1
หรือ สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว >>> https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (ใช้ของหน่วยงานได้)
  2. หนังสือรับรองบุคคล 2 ฉบับ 2 ท่าน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
  3. ใบจ่ายเงิน

Leave a Reply

Skip to toolbar