ติดต่อ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ห้อง 101) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 0-2561-2522, 0-2561-3480-4 ต่อ 101

มือถือ 089 925 9242

แฟกซ์ 0-2561-2522

Error: Contact form not found.

Skip to toolbar