โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์การจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การยิ่งขึ้นไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ภาควิชาจิตวิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ขึ้น

 

กิจกรรม

📣📣📣 ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ RESILIENCE “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว”

📣📣📣 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ทักษะที่ช่วยให้คนทำงานสามารถรับมือและเผชิญหน้ากับความกดดัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแข็งแกร่ง “เมื่อล้มแล้วสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว” ✏ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
Read More
Skip to toolbar